Tiểu sử của Ngài Bảo Kỳ

Ngài

Bảo Kỳ
Kỳ Nam

Ông Bảo Kỳ
Sinh 23/09/1959

 

Phu nhân:

- Đặng Thị Lý


Sinh ngày 23 - 9 - 1959 tại Sài Gòn, Quản trị và thiết lập hệ thống quản trị Bệnh viện, nhà hàng khách sạn, Hệ thống quản lý Gia phả online.

Vợ sinh năm 1960, buôn bán nữ trang bạc tại chợ Bình Triệu, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Hiện ở tại: 740/23J Đường QL13 Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện Thoại: 84.923 99 88 79

 Các con:

1-  Nguyễn Phước Thùy Trang

Sinh năm: 15-10-1981

Nhân viên bán hàng Cty ASIA

ĐT: 84.909328948

2- Nguyễn Phước Quý Tự

Sinh năm: 16-10-1983

Nhân viên pha chế rượu Bar Yestoday

Giới thiệu mua bán nhà đất

ĐT: 84.908.688349

3- Nguyễn Phước Quý Tài

Sinh năm: 16-10-1987

Học sinh lớp 11 trường Marie Curie

THÔNG TIN NĂM 2005