Hậu duệ là con cháu, dâu rể Thủy tổ (Họ Nguyễn. 15 đời), Vương phả (9 Chúa 10 đời), Đế phả (Tôn thất, Nguyễn Phúc, 13 Vua 8 đời). Hướng dẫn tìm kiếm:  Lý do: Họ Nguyễn chiếm hơn 40% dân số Việt Nam, riêng Nguyễn Phúc (bao gồm Tôn thất) ước tính khoảng 4 triệu người, nên chúng tôi thực hiện Mục Tìm kiếm trong Phần Hậu duệ phả này. Tìm theo tên, Tìm theo đời.

 

Tên:
Từ đời:
Đến đời: