Nguyễn Phúc Tộc - Thế Phả 阮福族世譜

LỜI GIỚI THIỆU
CỦA HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NGUYỄN PHÚC TỘC
 
Sau Lễ Cung nghinh Long vị Liệt Thánh về thờ ở Triệu Tổ Miếu - tháng 5 năm Kỷ Tỵ (1989), họ tộc chúng ta đã nối kết lại, cùng nhau thành lập Hội Đồng Trị Sự lo việc giỗ chạp hằng năm. Việc soạn thảo Gia phả trở thành nhu cầu cấp thiết cho con cháu trong họ. Để hiểu rõ thêm về Tổ tiên, hầu thắt chặt tình thân ái với bà con, Ban soạn thảo Gia Phả được thành lập trên tinh thần tự nguyện. 
Suốt bốn năm, từ Canh Ngọ (1990) đến Qúy Dậu (1993), việc biên soạn Gia Phả được tiến hành khẩn trương, tích cực để làm xong bản thảo cuốn Nguyễn Phúc Tộc-Thế Phả kịp dâng lên Liệt Thánh trong dịp lễ kỵ Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế vào cuối năm Qúy Dậu (1993). 
Nguyễn Phúc Tộc-Thế Phả là cuốn Phả đầy đủ chép bằng Việt ngữ đầu tiên của dòng họ Nguyễn Phúc chúng ta, từ thế kỷ thứ X đến nửa đầu thế kỷ XX. Thế Phả chép kỹ càng dựa vào sử liệu vững chắc với nhận định khách quan kèm tinh thần khoa học giúp hiều biết đời sống của Tổ Tiên trên mười thế kỷ, mà cuộc đời đã tạo những ảnh hưởng lớn lao trên lịch sử nước nhà. Cuốn Thế Phả đáp ứng được mong ước từ lâu của bà con trong họ, giúp bà con có nhận định đúng đắn đối với Tổ Tiên, tránh được những quan điểm sai lầm đã có từ trước. 
Với ước muốn bày tỏ tấm lòng đối với công lao của tiền nhân, công lao đáng ngưỡng mộ và tự hào, Ban Soạn thảo Gia Phả đã đem hết tâm huyết, khả năng cùng nhau khắc phục thời gian hoàn thành quyển Thế Phả. Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc đại diện cho bà con trong họ, hân hoan bày tỏ lòng qúy mến đối với Ban Soạn thảo và giới thiệu cuốn Thế Phả cho toàn thể bà con. Hội Đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà xuất bản Thuận Hóa đã tạo điều kiện giúp cuốn Thế Phả ra đời và cũng rất hãnh diện với sự đóng góp vật chất cũng như tinh thần của một số bà con ở trong cũng như ngoài nước, cùng các thân hữu giúp tay trong việc hình thành cuốn Thế Phả. Sự ra đời của cuốn Nguyễn Phúc Tộc-Thế Phả  giúp làm đậm đà thêm tình thân trong Gia Tộc, tỏ rõ tấm lòng của chúng ta đối với Tiền nhân. Và có được như vậy, chúng ta mới khoi phụ lòng của những người biên soạn. 
 
Mùa Đông năm Giáp Tuất – 1994
Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc
Nguyễn Phúc Tộc - Thế Phả 
阮福族世譜